Inne wpisy:

wiewiórka zimą, łątka dzieweczka
(Coenagrion puella),